Praktiske oplysninger

Hvis dit behandlingsforløb dækkes af et forsikringsselskab skal du være opmærksom på, at du selv skal betale for konsultationerne hos mig og efterfølgende få det refunderet hos forsikringsselskabet.
Det kan efter aftale ordnes således, at jeg afregner direkte med forsikringsselskabet, i så fald påregnes et administrativt gebyr. 

HUSK at medbringe dit sygesikringsbevis hver gang (plastikkort).

Der kan IKKE sendes sms til telefonnummeret, da det ikke er en mobiltelefon.

Der er mulighed for op til 12 konsultationer med tilskud på en henvisning, og disse kan benyttes så længe, der er behov. Skulle du undervejs i forløbet ønske at benytte en anden psykolog, kan du altid tage din henvisning med dig.

Patientrettigheder:

Skulle der være anledning til indberetning af utilsigtet hændelse, klage over behandling eller anmeldelse af en evt. skade, hjælper jeg naturligvis gerne med at indrapportere.

Du kan læse mere i nedenstående links.

https://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx

https://stpk.dk/da/borgere/klag-over-en-behandling/~/media/92F178113DDA41CCABCDE3DB89352658.ashx

https://pebl.dk/da/selvbetjening/anmeld-din-skade/tema-gode-raad-til-anmeldelse