" Når en dør lukkes åbnes en anden. Men vi har ofte så travlt med at ærgre os over den lukkede dør, at vi ikke end ænser den åbne. "
– Alexander Graham Bell
" At vove er at miste fodfæstet et øjeblik, ikke at vove er at miste sig selv "
– Søren Kierkegaard, teolog, filosof, digter og forfatter
" At troen på en over-mening er af eminent psykoterapeutisk og psykohygiejnisk betydning, er indlysende. Som ægte tro udspringende af indre styrke, gør den stærkere. "
– Viktor Frankl, psykiater og dr. med.
" Hvad jeg fortryder mest? Det jeg ikke har gjort, fordi jeg nok ville fortryde det. "
– Lise Cabble
previous arrow
next arrow
Slider

Praktiske oplysninger

Hvis dit behandlingsforløb dækkes af et forsikringsselskab skal du være opmærksom på, at du selv skal betale for konsultationerne og efterfølgende få det refunderet hos forsikringsselskabet.

HUSK at medbringe dit sygesikringsbevis hver gang.

Der kan ikke sendes sms til telefonnummeret, da det er en fastnettelefon.

Der er mulighed for op til 12 konsultationer med tilskud på en henvisning, og disse kan benyttes så længe, der er behov. Skulle du undervejs i forløbet ønske at benytte en anden psykolog, kan du altid tage din henvisning med dig.

Patientrettigheder:

Skulle der være anledning til indberetning af utilsigtet hændelse, klage over behandling eller anmeldelse af en evt. skade, hjælper jeg naturligvis gerne med at indrapportere.

Du kan læse mere i nedenstående links.

https://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx

https://stpk.dk/da/borgere/klag-over-en-behandling/~/media/92F178113DDA41CCABCDE3DB89352658.ashx

https://pebl.dk/da/selvbetjening/anmeld-din-skade/tema-gode-raad-til-anmeldelse